Camins

Els camins són una part fonamental del territori i un element imprescindible per al desenvolupament de les activitats humanes.

Conèixer i determinar la xarxa pública de camins és un pas essencial per conservar els béns comuns, gestionar l’espai rural i facilitar la convivència dels veïns i veïnes.

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu impulsa un Catàleg municipal de camins, com a oportunitat per a la construcció col·lectiva d’un territori més equilibrat i que posi en valor el seu patrimoni.


Ets propietari d’una finca i t’agradaria aclarir la titularitat
del camí que hi dona accés?

Tens el record d’un camí antic que actualment està en desús
i voldries saber si és un camí públic?

Creus que hi ha una irregularitat sobre l’ús d’un camí i
t’agradaria resoldre-la legalment?

Has de preparar una excursió i voldries confirmar
que el recorregut passa per camins públics?


El Catàleg municipal de camins és una eina que pretén contribuir a donar una resposta integral a la protecció i la gestió de la xarxa viària rural per part de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

A través d’una licitació pública, l’empresa Centmans Societat Cooperativa treballa en l’elaboració del Catàleg municipal de camins de Santa Eulària des Riu.

Aquest servei, de tres anys de durada (2021-2024), té per objectiu documentar un mínim de 400 quilòmetres de vies rurals.

Com s’està elaborant el Catàleg municipal de camins de Santa Eulària des Riu?

Es parteix de fonts documentals i orals —així com el treball sobre el terreny— per acreditar la titularitat de cada camí.
>Més sobre el mètode

Hi col·labora un equip de treball multidisciplinari, que coneix el territori i empra la tecnologia dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).
>Més sobre l’equip

El resultat del treball és un catàleg que recull la cartografia dels camins analitzats i una proposta detallada de la seva titularitat.
>Més sobre el catàleg

El Catàleg de camins és un registre administratiu que identifica i descriu els camins de titularitat municipal, les rutes excursionistes oficials i les vies que tenen un interès patrimonial particular.

A partir de l’estudi de fonts documentals i orals, i del treball sobre el terreny, es determina la seva titularitat i es detalla el traçat dels camins en una cartografia de caràcter públic.

El Catàleg respon a la necessitat d’entendre d’una manera global les problemàtiques relacionades amb la xarxa viària rural.


1.000 km
de xarxa
de camins al municipi

400 km
de camins
en estudi en aquest projecte

3 anys
d’investigació
sobre el terreny d’un equip multidisciplinari


En quins camins estem treballant?

L’equip de projecte treballa sobre els 1.000 km de xarxa real de camins al municipi de Santa Eulària des Riu.

Durant els 3 anys de projecte, es concretarà la titularitat d’un total de 400 km de camins. Un cop acabat l’estudi, el plenari municipal podrà actualitzar el seu Inventari de vies públiques.

Els camins en estudi es mostren amb un traç vermell. Per veure el nom del camí, fes clic sobre el traç.

[Aquest mapa s’anirà actualitzant, amb nous camins, així que avança el projecte]


Tens informació rellevant d’un camí?

En l’elaboració del Catàleg de camins comptem amb la col·laboració
dels veïns i les veïnes de Santa Eulària des Riu.

Si tens informació sobre un camí, i la vols compartir,
la tindrem en compte en l’estudi de la titularitat.

Contacta amb nosaltres enviant un correu a contacte@caminssantaeularia.es

Presentació projecte

Presentació del Catàleg municipal de camins. Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

Blog sobre els catàlegs

Els municipis d’Eivissa han de catalogar 5.000 kms de camins públics rurals.

Vídeo de presentación del proyecto

Presentació del contracte del Catàleg de Camins amb Centmans.

Informació Document Marc ↗

Sobre els catàlegs municipals de camins públics de l’illa d’Eivissa.