El Catàleg municipal de camins és un estudi informatiu dels camins respecte de la seua titularitat pública, els seus valors patrimonials i el seu interès excursionista


El municipi de Santa Eulària des Riu disposa d’una xarxa viària rural extensa.

Una part dels camins d’aquesta xarxa són de titularitat pública, i és l’Ajuntament qui s’ocupa del seu manteniment i gestió.

El Catàleg de camins dona resposta a la necessitat de gestió i a l’obligació legal de tots els ajuntaments d’inventariar els béns públics municipals.

A través del Catàleg de camins, l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu aborda diferents reptes i sol·licituds dels ciutadans:

 • El manteniment del patrimoni públic, per evitar l’abandonament de camins històrics i la privatització de vies públiques

 • La regulació dels usos al viari públic, per evitar la pressió excessiva de les activitats de lleure i dels usos indeguts en l’espai rural.

 • La defensa de l’ús comú dels camins públics, per donar resposta a la creixent demanda ciutadana.

 • El manteniment del bon estat de la xarxa de camins, per afavorir la connectivitat de les persones en el territori


El Catàleg de camins és una eina que l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, un cop finalitzat el projecte i aprovat en plenari, posarà a disposició dels ciutadans i les entitats


T’agradaria conèixer com s’està formulant el catàleg?

L’equip de projecte treballa sobre els 1.000 km de xarxa de camins al municipi de Santa Eulària des Riu.

Durant els 3 anys de projecte, es concretarà la titularitat d’un total de 400 km de camins.

Els camins en estudi es mostren amb un traç vermell. Per veure el nom del camí, fes clic sobre el traç.
[Aquest mapa s’anirà actualitzant, amb nous camins, així que avança el projecte]

Tens informació rellevant d’un camí?

En l’elaboració del Catàleg de camins comptem amb la col·laboració
dels veïns i veïnes de Santa Eulària des Riu.

Si tens informació sobre un camí, i la vols compartir,
la tindrem en compte en l’estudi de la titularitat.

Contacta amb nosaltres enviant un correu a contacte@caminssantaeularia.es

Vols saber quin serà el resultat del Catàleg municipal de camins de Santa Eulària des Riu?

Els 400 km de camins
en estudi en aquest projecte
quedaran reflectits en un mapa
que es podrà consultar de manera online.

>Veure’n una mostra

Cada camí que formi part del Catàleg disposarà d’una fitxa detallada, on es concretaran les característiques que han fet que sigui considerat un camí públic, amb interès excursionista o patrimonial.

>Veure’n una mostra

Els resultats del projecte seran recollits en una memòria final, que es posarà a disposició de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Semestralment, es facilitaran memòries parcials.

>Veure’n una mostra

Quins criteris es segueixen en la selecció de camins?

Dels més de 1.000 km de xarxa de camins al municipi de Santa Eulària des Riu, s’estudiaran un total de 400 km, que acompleixen  —almenys— un d’aquests tres criteris:

 • Camins de titularitat pública, acreditats a través de fonts documentals i orals.
 • Vies amb interès excursionista: rutes senderistes i ciclistes oficials.
 • Vies històriques amb interès cultural o històric, que puguin ser objecte de protecció patrimonial.

Donem resposta a les teves consultes

 • Com puc saber si un camí es part de l’estudi?
  La tria de camins es realitza de manera semestral, d’acord amb els criteris de selecció. Si tens interès en saber si un camí concret és part de l’estudi, pots enviar-nos un correu a contacte@caminssantaeularia.es i et donarem resposta de seguida.
 • Quan es podrà consultar el Catàleg de camins?
  Aquest és un projecte d’estudi a tres anys (2021-2024). Els resultats de l’estudi seran públics un cop aprovats pel plenari municipal.
 • Què significa per a l’Ajuntament que un camí estigui inclòs al Catàleg?
  El Catàleg municipal de camins fonamentarà l’actualització de l’Inventari de camins publics. Aquest Inventari no crea ni constitueix cap dret per a la corporació municipal, però reforça el domini públic dels camins i permet a l’Ajuntament defensar el seu patrimoni.
 • Com puc fer arribar una consulta sobre un camí?
  Si vols fer alguna consulta sobre un camí, contacta amb nosaltres enviant un correu a contacte@caminssantaeularia.es i et donarem resposta de seguida.